ALABAMA REDNávrat do katalógu

Insemas Register:
LBO-008 LBO-008

Meno: DG Alabama RED
Dátum narodenia: 04.04.2014
Plemeno: Red Holstein
Pôvodné registračné číslo: NL 92078561
Wilder Kanu P Red x Our-Favorite Detox
Potvrdenie o pôvode Tlačiť
TPI 2 032 0 stád 0 dcér Spoľahl. 70% USA 08/2015
M lbs T lbs T % B lbs B %
Plem. Hodnota býka +588 -6 -0,1 +16 -0,01
RZG 134 0 stád 0 dcér Spoľahl. 73% DE 08/2015
M kg T kg T % B kg B %
Plem. Hodnota býka +1 411 +25 -0,37 +35 -0,15
Lineárne hodnotenie: USA 08/2015 * Stáda: 0 * Dcéry: 0 * Spoľahlivosť: 75%
 
-1.5-1-0.500.511.5
Vemeno +2.06
Končatiny +1.29
Mliečny charakter +0.19
Rámec +0.85
Hĺbka tela -0.52
Kapacita tela -0.3
Sklon panvy +1.68
Šírka panvy -0.24
Postoj panvových končatín zozadu +1.02
Uhol paznechtu +1.64
Predné upnutie vemena +2.62
Rozmiestnenie predných strukov 0.00
Rozmiestnenie zadných strukov -0.16
Dĺžka strukov +1.16
Zadná výška vemena +3.09
Šírka vemena +2.84
Závesný väz +0.17
Hĺbka vemena +2.23
Popisné ukazovatele
NM$ 282
TYP 1,37
Priebeh pôrodov 7,4%
Plodnosť dcér 0,5
Dľžka života 4,5
Somatické bunky 2,81