AVIATORNávrat do katalógu

Insemas Register:
MED-072 MED-072

Meno: Aviator Red
Dátum narodenia: 30.11.2013
Plemeno: Red Holstein
Pôvodné registračné číslo: NLD000758384683
Aikman X Detox
Tlačiť
RZG 143 0 stád 0 dcér Spoľahl. 72% DE 04/2016
M kg T kg T % B kg B %
Plem. Hodnota býka +806 +35 +0,08 +77 +0,49
Lineárne hodnotenie: DE 04/2016 Stáda: 0 * Dcéry: 0 * Spoľahlivosť: 60 %
 
798693100107114121
Telesná stavba +115
Vemeno +121
Končatiny +114
Mliečny charakter +113
Rámec +103
Hĺbka tela +103
Kapacita tela +103
Sklon panvy +95
Šírka panvy +101
Postoj panvových končatín zozadu +107
Uhol paznechtu +107
Mechanika pohybu +106
Predné upnutie vemena +112
Rozmiestnenie predných strukov +112
Rozmiestnenie zadných strukov +108
Dĺžka strukov +106
Zadná výška vemena +122
Šírka vemena +120
Závesný väz +111
Hĺbka vemena +107
Popisné ukazovatele
FIT 110
RZE 123
Priebeh pôrodov 113
Plodnosť dcér 106
Dľžka života 132
RZM 135
Somatické bunky 107
Dojiteľnosť 105