ECRIN PNávrat do katalógu

Insemas Register:
VLI-028 VLI-028

Meno: ECRIN P
Dátum narodenia: 20.03.2009
Plemeno: Limousine
Pôvodné registračné číslo: FR 2309141391
Vrai P x Dauphin
Potvrdenie o pôvode Tlačiť
Hodnotenie vlastnej úžitkovosti
Hmotnosť pri narodení (kg) 0
Hmotnosť v 120 dňoch (kg) 0
Hmotnosť v 210 dňoch (kg) 0
Hmotnosť v 365 dňoch (kg) 0
Hmotnosť ZV (kg) 810
Výška v krížoch v 365 dňoch (cm) 0
Výška v krížoch ZV (cm) 153
Prírastok v teste (g) 0
Prírastok priemerný (g) 0
Lineárne hodnotenie zovnajšku
Vek v dňoch 615
Veľkosť tela 10
Dĺžka tela 9
Hmotnosť 8
Telesný rámec celkom 27
Telesný rámec - relatívna plemenná hodnota 0
Predná šírka hrudníka 6
Hĺbka hrudníka 7
Dĺžka a šírka zadku 6
Kapacita tela celkom 19
Kapacita tela - relatívna plemenná hodnota 0
Osvalenie pleca 6
Osvalenie chrbta 6
Osvalenie zadku 7
Osvalenie celkom 19
Osvalenie - relatívna plemenná hodnota 0
Užitkový typ - body 6
Úžitkový typ - relatívna plemenná hodnota 0
Celkom 71
Plemenné hodnoty
Dátum výpočtu
Priamy efekt - pôrody 0
Priamy efekt - rast 0
Materálny efekt - pôrody 0
Materálny efekt - rast 0
Prírastok v teste - dátum výpočtu
Prírastok v teste - relatívna plemenná hodnota 0
Popisné ukazovatele