KACAGÁNYNávrat do katalógu

Insemas Register:
VBD-009 VBD-009

Meno: KACAGÁNY
Dátum narodenia: 25.03.2011
Plemeno: Blond d´Aquitaine
Pôvodné registračné číslo: HU 3259009512
Potvrdenie o pôvode Tlačiť
Hodnotenie vlastnej úžitkovosti
Hmotnosť pri narodení (kg) 0
Hmotnosť v 120 dňoch (kg) 0
Hmotnosť v 210 dňoch (kg) 0
Hmotnosť v 365 dňoch (kg) 0
Hmotnosť ZV (kg) 855
Výška v krížoch v 365 dňoch (cm) 0
Výška v krížoch ZV (cm) 151
Prírastok v teste (g) 0
Prírastok priemerný (g) 0
Lineárne hodnotenie zovnajšku
Vek v dňoch 678
Veľkosť tela 10
Dĺžka tela 7
Hmotnosť 6
Telesný rámec celkom 23
Telesný rámec - relatívna plemenná hodnota 0
Predná šírka hrudníka 8
Hĺbka hrudníka 7
Dĺžka a šírka zadku 8
Kapacita tela celkom 23
Kapacita tela - relatívna plemenná hodnota 0
Osvalenie pleca 8
Osvalenie chrbta 7
Osvalenie zadku 8
Osvalenie celkom 23
Osvalenie - relatívna plemenná hodnota 0
Užitkový typ - body 8
Úžitkový typ - relatívna plemenná hodnota 0
Celkom 77
Plemenné hodnoty
Dátum výpočtu
Priamy efekt - pôrody 0
Priamy efekt - rast 0
Materálny efekt - pôrody 0
Materálny efekt - rast 0
Prírastok v teste - dátum výpočtu
Prírastok v teste - relatívna plemenná hodnota 0
Popisné ukazovatele