MOLDAVITNávrat do katalógu

Insemas Register:
VLI-008 VLI-008

Meno: MOLDAVIT
Dátum narodenia: 08.05.2005
Plemeno: Limousine
Pôvodné registračné číslo: SK000800185387
Limousine x Joueur
Potvrdenie o pôvode Tlačiť
Hodnotenie vlastnej úžitkovosti
Hmotnosť pri narodení (kg) 34
Hmotnosť v 120 dňoch (kg) 184
Hmotnosť v 210 dňoch (kg) 276
Hmotnosť v 365 dňoch (kg) 439
Hmotnosť ZV (kg) 0
Výška v krížoch v 365 dňoch (cm) 0
Výška v krížoch ZV (cm) 0
Prírastok v teste (g) 0
Prírastok priemerný (g) 1140
Lineárne hodnotenie zovnajšku
Vek v dňoch 437
Veľkosť tela 9
Dĺžka tela 9
Hmotnosť 9
Telesný rámec celkom 0
Telesný rámec - relatívna plemenná hodnota 0
Predná šírka hrudníka 0
Hĺbka hrudníka 0
Dĺžka a šírka zadku 8
Kapacita tela celkom 0
Kapacita tela - relatívna plemenná hodnota 0
Osvalenie pleca 0
Osvalenie chrbta 0
Osvalenie zadku 0
Osvalenie celkom 0
Osvalenie - relatívna plemenná hodnota 0
Užitkový typ - body 0
Úžitkový typ - relatívna plemenná hodnota 0
Celkom 0
Plemenné hodnoty
Dátum výpočtu
Priamy efekt - pôrody 0
Priamy efekt - rast 0
Materálny efekt - pôrody 0
Materálny efekt - rast 0
Prírastok v teste - dátum výpočtu
Prírastok v teste - relatívna plemenná hodnota 0
Popisné ukazovatele