TREMPNávrat do katalógu

Insemas Register:
VSM-011 VSM-011

Meno: TREMP AGROCHYT P
Dátum narodenia: 01.11.2010
Plemeno: Mäsový Simmentál
Pôvodné registračné číslo: CZ 709818061
Prima ET PP x Champion P
Potvrdenie o pôvode Tlačiť
Hodnotenie vlastnej úžitkovosti
Hmotnosť pri narodení (kg) 42
Hmotnosť v 120 dňoch (kg) 220
Hmotnosť v 210 dňoch (kg) 356
Hmotnosť v 365 dňoch (kg) 531
Hmotnosť ZV (kg) 764
Výška v krížoch v 365 dňoch (cm) 140
Výška v krížoch ZV (cm) 145
Prírastok v teste (g) 1533
Prírastok priemerný (g) 1405
Lineárne hodnotenie zovnajšku
Vek v dňoch 536
Veľkosť tela 7
Dĺžka tela 8
Hmotnosť 7
Telesný rámec celkom 22
Telesný rámec - relatívna plemenná hodnota 103
Predná šírka hrudníka 7
Hĺbka hrudníka 8
Dĺžka a šírka zadku 7
Kapacita tela celkom 22
Kapacita tela - relatívna plemenná hodnota 107
Osvalenie pleca 7
Osvalenie chrbta 8
Osvalenie zadku 7
Osvalenie celkom 22
Osvalenie - relatívna plemenná hodnota 106
Užitkový typ - body 8
Úžitkový typ - relatívna plemenná hodnota 106
Celkom 74
Plemenné hodnoty
Dátum výpočtu 03/2012
Priamy efekt - pôrody 103
Priamy efekt - rast 93
Materálny efekt - pôrody 101
Materálny efekt - rast 112
Prírastok v teste - dátum výpočtu 03/2012
Prírastok v teste - relatívna plemenná hodnota 99
Popisné ukazovatele