UPÍREKNávrat do katalógu

Insemas Register:
VCH-044 VCH-044

Meno: UPÍREK Z ČACHOVA
Dátum narodenia: 01.12.2011
Plemeno: Charolais
Pôvodné registračné číslo: CZ 644581053
Maxim Smilovský x Jeudi
Potvrdenie o pôvode Tlačiť
Hodnotenie vlastnej úžitkovosti
Hmotnosť pri narodení (kg) 42
Hmotnosť v 120 dňoch (kg) 200
Hmotnosť v 210 dňoch (kg) 324
Hmotnosť v 365 dňoch (kg) 553
Hmotnosť ZV (kg) 671
Výška v krížoch v 365 dňoch (cm) 139
Výška v krížoch ZV (cm) 142
Prírastok v teste (g) 2058
Prírastok priemerný (g) 1483
Lineárne hodnotenie zovnajšku
Vek v dňoch 448
Veľkosť tela 9
Dĺžka tela 8
Hmotnosť 9
Telesný rámec celkom 26
Telesný rámec - relatívna plemenná hodnota 102
Predná šírka hrudníka 7
Hĺbka hrudníka 8
Dĺžka a šírka zadku 7
Kapacita tela celkom 22
Kapacita tela - relatívna plemenná hodnota 100
Osvalenie pleca 7
Osvalenie chrbta 7
Osvalenie zadku 7
Osvalenie celkom 21
Osvalenie - relatívna plemenná hodnota 99
Užitkový typ - body 7
Úžitkový typ - relatívna plemenná hodnota 101
Celkom 76
Plemenné hodnoty
Dátum výpočtu 12/2012
Priamy efekt - pôrody 100
Priamy efekt - rast 110
Materálny efekt - pôrody 109
Materálny efekt - rast 97
Prírastok v teste - dátum výpočtu 01/2013
Prírastok v teste - relatívna plemenná hodnota 121
Popisné ukazovatele