URSUSNávrat do katalógu

Insemas Register:
VLI-026 VLI-026

Meno: URSUS Z ČUNKOVA ET P
Dátum narodenia: 05.03.2011
Plemeno: Limousine
Pôvodné registračné číslo: CZ 743911031
Tigris P x Iceberg
Potvrdenie o pôvode Tlačiť
Hodnotenie vlastnej úžitkovosti
Hmotnosť pri narodení (kg) 55
Hmotnosť v 120 dňoch (kg) 220
Hmotnosť v 210 dňoch (kg) 352
Hmotnosť v 365 dňoch (kg) 552
Hmotnosť ZV (kg) 585
Výška v krížoch v 365 dňoch (cm) 136
Výška v krížoch ZV (cm) 137
Prírastok v teste (g) 1508
Prírastok priemerný (g) 1355
Lineárne hodnotenie zovnajšku
Vek v dňoch 416
Veľkosť tela 8
Dĺžka tela 7
Hmotnosť 10
Telesný rámec celkom 25
Telesný rámec - relatívna plemenná hodnota 0
Predná šírka hrudníka 7
Hĺbka hrudníka 8
Dĺžka a šírka zadku 7
Kapacita tela celkom 22
Kapacita tela - relatívna plemenná hodnota 0
Osvalenie pleca 7
Osvalenie chrbta 7
Osvalenie zadku 6
Osvalenie celkom 20
Osvalenie - relatívna plemenná hodnota 0
Užitkový typ - body 7
Úžitkový typ - relatívna plemenná hodnota 0
Celkom 74
Plemenné hodnoty
Dátum výpočtu 24.04.2012
Priamy efekt - pôrody 0
Priamy efekt - rast 0
Materálny efekt - pôrody 0
Materálny efekt - rast 0
Prírastok v teste - dátum výpočtu 0
Prírastok v teste - relatívna plemenná hodnota 0
Popisné ukazovatele