ZAJÍCNávrat do katalógu

Insemas Register:

Meno: ZAJÍC ZE DVORA
Dátum narodenia: 06.02.2013
Plemeno: Limousine
Pôvodné registračné číslo: CZ 693442053
Fortissimo X Gesto
Potvrdenie o pôvode Tlačiť Stiahnuť PDF
Hodnotenie vlastnej úžitkovosti
Hmotnosť pri narodení (kg) 0
Hmotnosť v 120 dňoch (kg) 205
Hmotnosť v 210 dňoch (kg) 343
Hmotnosť v 365 dňoch (kg) 562
Hmotnosť ZV (kg) 640
Výška v krížoch v 365 dňoch (cm) 0
Výška v krížoch ZV (cm) 138
Prírastok v teste (g) 1608
Prírastok priemerný (g) 1435
Lineárne hodnotenie zovnajšku
Vek v dňoch 447
Veľkosť tela 7
Dĺžka tela 8
Hmotnosť 10
Telesný rámec celkom 25
Telesný rámec - relatívna plemenná hodnota 109
Predná šírka hrudníka 8
Hĺbka hrudníka 8
Dĺžka a šírka zadku 8
Kapacita tela celkom 24
Kapacita tela - relatívna plemenná hodnota 102
Osvalenie pleca 8
Osvalenie chrbta 8
Osvalenie zadku 7
Osvalenie celkom 23
Osvalenie - relatívna plemenná hodnota 100
Užitkový typ - body 8
Úžitkový typ - relatívna plemenná hodnota 103
Celkom 80
Plemenné hodnoty
Dátum výpočtu 27.03.2014
Priamy efekt - pôrody 86
Priamy efekt - rast 116
Materálny efekt - pôrody 101
Materálny efekt - rast 92
Prírastok v teste - dátum výpočtu 27.03.2014
Prírastok v teste - relatívna plemenná hodnota 108
Popisné ukazovatele