MAIN EVENTNávrat do katalógu

Insemas Register:
MGL-016 MGL-016

Meno: Stantons Main Event
Dátum narodenia: 31.10.2012
Plemeno: Holstein
Pôvodné registračné číslo: CAN11596146
Mogul X Superstition X Shottle
Potvrdenie o pôvode Tlačiť Poslať
LPI 3 116 0 stád 0 dcér Spoľahl. 79% CND 08/2016
M kg T kg T % B kg B %
Plem. Hodnota býka +1 233 +67 +0,21 +54 +0,12
TPI 2 517 0 stád 0 dcér Spoľahl. 78% USA 08/2016
M lbs T lbs T % B lbs B %
Plem. Hodnota býka +760 +54 +0,10 +34 +0,04
Lineárne hodnotenie: USA 08/2016 * Stáda: 0 * Dcéry: 0 * Spoľahlivosť: 79%
 
-1.5-1-0.500.511.5
Telesná stavba +1.05
Vemeno +2.26
Končatiny +2.60
Mliečny charakter +1.40
Rámec +1.72
Hĺbka tela +0.77
Kapacita tela +1.26
Sklon panvy +0.64
Šírka panvy +0.55
Postoj panvových končatín zozadu +2.65
Uhol paznechtu +3.02
Predné upnutie vemena +2.97
Rozmiestnenie predných strukov +1.28
Rozmiestnenie zadných strukov +0.98
Dĺžka strukov -0.38
Zadná výška vemena +3.37
Šírka vemena +3.10
Závesný väz +1.47
Hĺbka vemena +1.95
Popisné ukazovatele
TYP 2,41
Priebeh pôrodov 6,9%
Plodnosť dcér 2,8
Dľžka života 5,7
Somatické bunky 2,87
CM$ 654
NM$ 631
FM$ 578

SALTNávrat do katalógu

Insemas Register:
MGL-015 MGL-015

Meno: Delaberge Salt
Dátum narodenia: 01.11.2012
Plemeno: Holstein
Pôvodné registračné číslo: CAN11591483
Mogul X Planet X Justice
Potvrdenie o pôvode Tlačiť Poslať
LPI 3 043 0 stád 0 dcér Spoľahl. 80% CND 08/2016
M kg T kg T % B kg B %
Plem. Hodnota býka +1 054 +74 +0,35 +56 +0,20
TPI 2 520 0 stád 0 dcér Spoľahl. 78% USA 08/2016
M lbs T lbs T % B lbs B %
Plem. Hodnota býka +785 +67 +0,14 +41 +0,06
Lineárne hodnotenie: USA 08/2016 * Stáda: 0 * Dcéry: 0 * Spoľahlivosť: 77%
 
-1.5-1-0.500.511.5
Telesná stavba +0.80
Vemeno +2.60
Končatiny +1.35
Mliečny charakter +1.90
Rámec +1.47
Hĺbka tela +1.12
Kapacita tela +1.16
Sklon panvy +0.15
Šírka panvy +1.54
Postoj panvových končatín zozadu +1.88
Uhol paznechtu +1.29
Predné upnutie vemena +3.56
Rozmiestnenie predných strukov +2.21
Rozmiestnenie zadných strukov +2.06
Dĺžka strukov -1.24
Zadná výška vemena +3.82
Šírka vemena +3.51
Závesný väz +1.56
Hĺbka vemena +2.36
Popisné ukazovatele
TYP 2,41
Priebeh pôrodov 5,3%
Plodnosť dcér 0,7
Dľžka života 5,4
Somatické bunky 2,86
CM$ 719
NM$ 685
FM$ 605

THUNDERNávrat do katalógu

THUNDER

Insemas Register:

Meno: Agras Thunder
Dátum narodenia: 30.07.2004
Plemeno: Holstein
Pôvodné registračné číslo: CZE000884596061
Jabir X Supersonic X Sanchez
Potvrdenie o pôvode Tlačiť Poslať
TPI 2 353 0 stád 0 dcér Spoľahl. 78% USA 12/2015
M lbs T lbs T % B lbs B %
Plem. Hodnota býka +1 396 +52 +0,00 +40 -0,01
Lineárne hodnotenie: USA 12/2015 * Stáda: 0 * Dcéry: 0 * Spoľahlivosť: 76%
 
-1.5-1-0.500.511.5
Vemeno +1.05
Končatiny +0.75
Mliečny charakter +0.87
Rámec +2.16
Hĺbka tela +1.31
Kapacita tela +1.48
Sklon panvy +0.27
Šírka panvy +0.74
Postoj panvových končatín zozadu +0.81
Uhol paznechtu +0.82
Predné upnutie vemena +1.07
Rozmiestnenie predných strukov +0.08
Rozmiestnenie zadných strukov -0.22
Dĺžka strukov +1.86
Zadná výška vemena +1.77
Šírka vemena +1.63
Závesný väz +0.75
Hĺbka vemena +1.19
Popisné ukazovatele
TYP 1,47
Priebeh pôrodov 6,9%
Plodnosť dcér 3,6
Dľžka života 3,9
Somatické bunky 2,91
CM$ 524
NM$ 528
FM$ 526

SNOWFALLNávrat do katalógu

Insemas Register:

Meno: Rocca DG Snowfall
Dátum narodenia: 06.06.2011
Plemeno: Holstein
Pôvodné registračné číslo: BE000128079806
Snowman X Mac X Shottle
Potvrdenie o pôvode Tlačiť Poslať
TPI 2 155 0 stád 0 dcér Spoľahl. 77% USA 12/2015
M lbs T lbs T % B lbs B %
Plem. Hodnota býka +1 175 +27 -0,06 +33 -0,01
Lineárne hodnotenie: USA 12/2015 * Stáda: 0 * Dcéry: 0 * Spoľahlivosť: 77%
 
-1.5-1-0.500.511.5
Vemeno +1.76
Končatiny +1.71
Mliečny charakter +2.11
Rámec +2.48
Hĺbka tela +1.69
Kapacita tela +1.26
Sklon panvy +0.66
Šírka panvy +1.45
Postoj panvových končatín zozadu +1.51
Uhol paznechtu +2.08
Predné upnutie vemena +1.87
Rozmiestnenie predných strukov +1.15
Rozmiestnenie zadných strukov +1.08
Dĺžka strukov +0.45
Zadná výška vemena +2.68
Šírka vemena +2.47
Závesný väz +1.72
Hĺbka vemena +1.51
Popisné ukazovatele
TYP 2,13
Priebeh pôrodov 8,2%
Plodnosť dcér 0,6
Dľžka života 0,4
Somatické bunky 2,96
CM$ 281
NM$ 284
FM$ 290

STARLIGHTNávrat do katalógu

Insemas Register:

Meno: Starlight
Dátum narodenia: 03.07.2013
Plemeno: Holstein
Pôvodné registračné číslo: DEU000356963103
Supersire X Man-O-Man X Bolton
Potvrdenie o pôvode Tlačiť Poslať
TPI 2 393 0 stád 0 dcér Spoľahl. 78% USA 12/2015
M lbs T lbs T % B lbs B %
Plem. Hodnota býka + 1679 +61 -0,01 +48 -0,01
Lineárne hodnotenie: USA 12/2015 * Stáda: 0 * Dcéry: 0 * Spoľahlivosť: 76%
 
-1.5-1-0.500.511.5
Vemeno +1.88
Končatiny +1.47
Mliečny charakter +1.11
Rámec +1.22
Hĺbka tela +0.46
Kapacita tela +0.63
Sklon panvy -0.13
Šírka panvy +0.80
Postoj panvových končatín zozadu +1.45
Uhol paznechtu +1.29
Predné upnutie vemena +1.99
Rozmiestnenie predných strukov +0.26
Rozmiestnenie zadných strukov +0.85
Dĺžka strukov +0.86
Zadná výška vemena +3.19
Šírka vemena +2.93
Závesný väz +1.59
Hĺbka vemena +1.57
Popisné ukazovatele
TYP 1,97
Priebeh pôrodov 8,7%
Plodnosť dcér -0,7
Dľžka života 3,6
Somatické bunky 2,85
CM$ 574
NM$ 574
FM$ 572

MCDOUGALNávrat do katalógu

Insemas Register:
BKM-009 BKM-009

Meno: Ladys-Manor McDougal
Dátum narodenia: 11.09.2012
Plemeno: Holstein
Pôvodné registračné číslo: USA72053347
McCutchen X Goldwyn X Allen
Potvrdenie o pôvode Tlačiť Poslať
TPI 2 190 0 stád 0 dcér Spoľahl. 80% USA 04/2016
M lbs T lbs T % B lbs B %
Plem. Hodnota býka +610 +50 +0,02 +24 +0,02
LPI 2 786 0 stád 0 dcér Spoľahl. 75% CND 04/2016
M kg T kg T % B kg B %
Plem. Hodnota býka +685 +59 +0,33 +34 +0,10
Lineárne hodnotenie: USA 04/2016 * Stáda: 0 * Dcéry: 0 * Spoľahlivosť: 79%
 
-1.5-1-0.500.511.5
Telesná stavba +2.58
Vemeno +2.76
Končatiny +2.64
Mliečny charakter +2.33
Rámec +3.22
Hĺbka tela +1.97
Kapacita tela +2.03
Sklon panvy -0.07
Šírka panvy +1.68
Postoj panvových končatín zozadu +3.04
Uhol paznechtu +2.75
Predné upnutie vemena +3.47
Rozmiestnenie predných strukov +1.74
Rozmiestnenie zadných strukov +1.87
Dĺžka strukov -0.36
Zadná výška vemena +3.22
Šírka vemena +2.96
Závesný väz +2.63
Hĺbka vemena +3.06
Popisné ukazovatele
TYP 3,05
Priebeh pôrodov 9,0%
Plodnosť dcér -2,8
Dľžka života 1,0
Somatické bunky 2,92
CM$ 353
NM$ 342
FM$ 315

FLATTOPNávrat do katalógu

Insemas Register:
MED-075 MED-075

Meno: S-S-I Platinum Flattop
Dátum narodenia: 10.07.2013
Plemeno: Holstein
Pôvodné registračné číslo: 840003012130463
Platinum X Mogul X Superstition
Potvrdenie o pôvode Tlačiť Poslať
TPI 2 465 0 stád 0 dcér Spoľahl. 78% USA 04/2016
M lbs T lbs T % B lbs B %
Plem. Hodnota býka +987 +67 +0,11 +46 +0,06
LPI 3 023 0 stád 0 dcér Spoľahl. 70% CND 04/2016
M kg T kg T % B kg B %
Plem. Hodnota býka +1 524 +80 +0,24 +67 +0,16
Lineárne hodnotenie: USA 04/2016 * Stáda: 0 * Dcéry: 0 * Spoľahlivosť: 77%
 
-1.5-1-0.500.511.5
Telesná stavba +1.14
Vemeno +1.82
Končatiny +1.35
Mliečny charakter +1.57
Rámec +1.21
Hĺbka tela +1.02
Kapacita tela +1.35
Sklon panvy +0.36
Šírka panvy +0.44
Postoj panvových končatín zozadu +1.42
Uhol paznechtu +1.88
Predné upnutie vemena +2.17
Rozmiestnenie predných strukov +0.69
Rozmiestnenie zadných strukov +0.39
Dĺžka strukov +0.80
Zadná výška vemena +3.38
Šírka vemena +3.11
Závesný väz +0.59
Hĺbka vemena +1.46
Popisné ukazovatele
TYP 1,99
Priebeh pôrodov 7,1%
Plodnosť dcér 0,0
Dľžka života 4,8
Somatické bunky 2,63
CM$ 685
NM$ 646
FM$ 552

EZIONávrat do katalógu

Insemas Register:

Meno: Stantons SS Ezio 9142
Dátum narodenia: 05.05.2013
Plemeno: Holstein
Pôvodné registračné číslo: CAN11696753
Supersire X Snowman X Shottle
Potvrdenie o pôvode Tlačiť Poslať
TPI 2 557 0 stád 0 dcér Spoľahl. 77% USA 04/2016
M lbs T lbs T % B lbs B %
Plem. Hodnota býka +1 719 +104 +0,14 +63 +0,04
LPI 2 980 0 stád 0 dcér Spoľahl. 73% CND 04/2016
M kg T kg T % B kg B %
Plem. Hodnota býka +1 933 +100 +0,29 +76 +0,11
Lineárne hodnotenie: USA 04/2016 * Stáda: 0 * Dcéry: 0 * Spoľahlivosť: 77%
 
-1.5-1-0.500.511.5
Telesná stavba +1.61
Vemeno +0.34
Končatiny +1.31
Mliečny charakter +2.22
Rámec +1.98
Hĺbka tela +1.17
Kapacita tela +1.24
Sklon panvy -0.24
Šírka panvy +1.34
Postoj panvových končatín zozadu +1.37
Uhol paznechtu +1.20
Predné upnutie vemena +0.41
Rozmiestnenie predných strukov -1.06
Rozmiestnenie zadných strukov -1.03
Dĺžka strukov +2.25
Zadná výška vemena +1.70
Šírka vemena +1.56
Závesný väz +0.13
Hĺbka vemena +0.01
Popisné ukazovatele
TYP 1,74
Priebeh pôrodov 7,6%
Plodnosť dcér -0,3
Dľžka života 3,4
Somatické bunky 2,75
CM$ 764
NM$ 738
FM$ 674

ROCKWELLNávrat do katalógu

Insemas Register:
HED-001 HED-001

Meno: Brabantdale Rockwell
Dátum narodenia: 02.07.2013
Plemeno: Holstein
Pôvodné registračné číslo: CAN108502591
Headliner X Oman Oman X Goldwyn
Potvrdenie o pôvode Tlačiť Poslať
TPI 2 460 0 stád 0 dcér Spoľahl. 78% USA 12/2015
M lbs T lbs T % B lbs B %
Plem. Hodnota býka +988 +65 +0,10 +58 +0,10
LPI 2 889 0 stád 0 dcér Spoľahl. 75% CND 12/2015
M kg T kg T % B kg B %
Plem. Hodnota býka +966 +64 +0,29 +68 +0,32
Lineárne hodnotenie: USA 12/2015 * Stáda: 0 * Dcéry: 0 * Spoľahlivosť: 76%
 
-1.5-1-0.500.511.5
Telesná stavba +1.61
Vemeno +1.72
Končatiny +1.65
Mliečny charakter +2.32
Rámec +2.09
Hĺbka tela +1.26
Kapacita tela +1.16
Sklon panvy -0.21
Šírka panvy +0.85
Postoj panvových končatín zozadu +2.07
Uhol paznechtu +1.27
Predné upnutie vemena +1.84
Rozmiestnenie predných strukov +1.04
Rozmiestnenie zadných strukov +1.28
Dĺžka strukov -0.42
Zadná výška vemena +3.43
Šírka vemena +3.16
Závesný väz +1.58
Hĺbka vemena +0.91
Popisné ukazovatele
TYP 2,46
Priebeh pôrodov 7,2%
Plodnosť dcér 0,4
Dľžka života 2,3
Somatické bunky 3,06
CM$ 626
NM$ 580
FM$ 465

MERRITNávrat do katalógu

Insemas Register:

Meno: MERRIT
Dátum narodenia: 20.03.2011
Plemeno: Holstein
Pôvodné registračné číslo: USA69093134
Bookem X Bolton X Shottle
Potvrdenie o pôvode Tlačiť Poslať
TPI 2 220 95 stád 120 dcér Spoľahl. 89% USA 12/2015
M lbs T lbs T % B lbs B %
Plem. Hodnota býka +790 +52 +0,08 +38 +0,05
LPI 2 921 95 stád 120 dcér Spoľahl. 89% CND 12/2015
M kg T kg T % B kg B %
Plem. Hodnota býka +990 +75 +0,35 +60 +0,23
Lineárne hodnotenie: USA 12/2015 * Stáda: 55 * Dcéry: 67 * Spoľahlivosť: 86%
 
-1.5-1-0.500.511.5
Telesná stavba +1.73
Vemeno +1.13
Končatiny +1.31
Mliečny charakter +2.14
Rámec +1.60
Hĺbka tela +1.94
Kapacita tela +1.84
Sklon panvy -1.58
Šírka panvy +1.82
Postoj panvových končatín zozadu +2.20
Uhol paznechtu +0.83
Predné upnutie vemena +2.34
Rozmiestnenie predných strukov +0.17
Rozmiestnenie zadných strukov +0.70
Dĺžka strukov +1.40
Zadná výška vemena +2.20
Šírka vemena +2.02
Závesný väz +1.20
Hĺbka vemena +0.20
Popisné ukazovatele
TYP 2,16
Priebeh pôrodov 8,6%
Plodnosť dcér -1,8
Dľžka života 1,7
Somatické bunky 2,71
CM$ 452
NM$ 418
FM$ 338

BREWMASTERNávrat do katalógu

Insemas Register:
MED-074 MED-074

Meno: Mapel Wood Brewmaster
Dátum narodenia: 21.08.2010
Plemeno: Holstein
Pôvodné registračné číslo: CAN11161715
Garret X Shottle X Champion
Potvrdenie o pôvode Tlačiť Poslať
LPI 3 199 152 stád 220 dcér Spoľahl. 95% CND 12/2015
M kg T kg T % B kg B %
Plem. Hodnota býka +1 478 +135 +0,71 +58 +0,08
TPI 2 397 189 stád 325 dcér Spoľahl. 94% USA 12/2015
M lbs T lbs T % B lbs B %
Plem. Hodnota býka +797 +83 +0,19 +29 +0,02
Lineárne hodnotenie: USA 12/2015 * Stáda: 115 * Dcéry: 172 * Spoľahlivosť: 90%
 
-1.5-1-0.500.511.5
Telesná stavba +1.33
Vemeno +0.86
Končatiny +1.56
Mliečny charakter +1.80
Rámec +1.47
Hĺbka tela +1.18
Kapacita tela +1.11
Sklon panvy +0.24
Šírka panvy +1.40
Postoj panvových končatín zozadu +1.65
Uhol paznechtu +1.59
Predné upnutie vemena +0.93
Rozmiestnenie predných strukov +0.09
Rozmiestnenie zadných strukov -1.35
Dĺžka strukov +0.19
Zadná výška vemena +2.18
Šírka vemena +2.01
Závesný väz +0.16
Hĺbka vemena +0.75
Popisné ukazovatele
TYP 1,64
Priebeh pôrodov 6,6%
Plodnosť dcér 2,1
Dľžka života 3,3
Somatické bunky 2,73
CM$ 617
NM$ 600
FM$ 560

MEDICONávrat do katalógu

Insemas Register:
DIN-002 DIN-002

Meno: Medico
Dátum narodenia: 03.05.2013
Plemeno: Holstein
Pôvodné registračné číslo: DEU000356562856
Meridian X Ramos
Potvrdenie o pôvode Tlačiť Poslať
RZG 144 0 stád 0 dcér Spoľahl. 74% DE 12/2015
M kg T kg T % B kg B %
Plem. Hodnota býka +1 736 +59 -0,09 +47 -0,10
Lineárne hodnotenie: DE 12/2015 Stáda: 0 * Dcéry: 0 * Spoľahlivosť: 59%
 
798693100107114121
Telesná stavba +110
Vemeno +122
Končatiny +117
Mliečny charakter +110
Rámec +118
Hĺbka tela +104
Kapacita tela +100
Sklon panvy +107
Šírka panvy +105
Postoj panvových končatín zozadu +110
Uhol paznechtu +94
Predné upnutie vemena +107
Rozmiestnenie predných strukov +121
Rozmiestnenie zadných strukov +119
Dĺžka strukov +101
Zadná výška vemena +124
Šírka vemena +120
Závesný väz +113
Hĺbka vemena +108
Popisné ukazovatele
FIT 120
RZE 125
Priebeh pôrodov 112
Plodnosť dcér 106
Dľžka života 124
RZM 130
Somatické bunky 113

ALBANNávrat do katalógu

Insemas Register:

Meno: Alban
Dátum narodenia: 17.08.2014
Plemeno: Holstein
Pôvodné registračné číslo: DEU000357565192
Album X Beau
Potvrdenie o pôvode Tlačiť Poslať
RZG 150 0 stád 0 dcér Spoľahl. 71% DE 12/2015
M kg T kg T % B kg B %
Plem. Hodnota býka +1 318 +53 +0,01 +57 +0,12
Lineárne hodnotenie: DE 12/2015 Stáda: 0 * Dcéry: 0 * Spoľahlivosť: 52%
 
798693100107114121
Telesná stavba +120
Vemeno +122
Končatiny +116
Mliečny charakter +119
Rámec +133
Hĺbka tela +117
Kapacita tela +113
Sklon panvy +114
Šírka panvy +99
Postoj panvových končatín zozadu +95
Uhol paznechtu +112
Predné upnutie vemena +104
Rozmiestnenie predných strukov +114
Rozmiestnenie zadných strukov +106
Dĺžka strukov +103
Zadná výška vemena +125
Šírka vemena +118
Závesný väz +112
Hĺbka vemena +113
Popisné ukazovatele
FIT 119
RZE 129
Priebeh pôrodov 118
Plodnosť dcér 108
Dľžka života 128
RZM 136
Somatické bunky 106

BALTIKUMNávrat do katalógu

Insemas GGI Register:
BKM-008 BKM-008

Meno: Baltikum
Dátum narodenia: 19.04.2014
Plemeno: Holstein
Pôvodné registračné číslo: DNK003372306362
Potvrdenie o pôvode Tlačiť Poslať
RZG 162 0 stád 0 dcér Spoľahl. 71% DE 12/2015
M kg T kg T % B kg B %
Plem. Hodnota býka +2 007 +92 +0,11 +76 +0,08
Lineárne hodnotenie: DE 12/2015 Stáda: 0 * Dcéry: 0 * Spoľahlivosť: 52%
 
798693100107114121
Telesná stavba +124
Vemeno +118
Končatiny +124
Mliečny charakter +122
Rámec +140
Hĺbka tela +116
Kapacita tela +108
Sklon panvy +103
Šírka panvy +111
Postoj panvových končatín zozadu +118
Uhol paznechtu +115
Predné upnutie vemena +114
Rozmiestnenie predných strukov +100
Rozmiestnenie zadných strukov +97
Dĺžka strukov +111
Zadná výška vemena +115
Šírka vemena +117
Závesný väz +98
Hĺbka vemena +114
Popisné ukazovatele
FIT 125
RZE 131
Priebeh pôrodov 115
Plodnosť dcér 100
Dľžka života 126
RZM 152
Somatické bunky 126

CINEMANávrat do katalógu

Insemas GGI Register:

Meno: Cinema
Dátum narodenia: 26.12.2013
Plemeno: Holstein
Pôvodné registračné číslo: DNK003372306258
Chevrolet X Snowman
Potvrdenie o pôvode Tlačiť Poslať
RZG 166 0 stád 0 dcér Spoľahl. 71% DE 12/2015
M kg T kg T % B kg B %
Plem. Hodnota býka +3 070 +106 -0,12 +93 -0,08
Lineárne hodnotenie: DE 12/2015 Stáda: 0 * Dcéry: 0 * Spoľahlivosť: 52%
 
798693100107114121
Telesná stavba +108
Vemeno +108
Končatiny +125
Mliečny charakter +106
Rámec +113
Hĺbka tela +99
Kapacita tela +98
Sklon panvy +89
Šírka panvy +110
Postoj panvových končatín zozadu +117
Uhol paznechtu +111
Predné upnutie vemena +106
Rozmiestnenie predných strukov +95
Rozmiestnenie zadných strukov +98
Dĺžka strukov +96
Zadná výška vemena +105
Šírka vemena +112
Závesný väz +92
Hĺbka vemena +99
Popisné ukazovatele
FIT 128
RZE 119
Priebeh pôrodov 107
Plodnosť dcér 105
Dľžka života 118
RZM 163
Somatické bunky 112

SECCONávrat do katalógu

Insemas Register:

Meno: Secco
Dátum narodenia: 04.11.2010
Plemeno: Holstein
Pôvodné registračné číslo: DEU000353962195
Sebastian X Goldwin
Potvrdenie o pôvode Tlačiť Poslať
RZG 130 164 stád 295 dcér Spoľahl. 97% DE 12/2015
M kg T kg T % B kg B %
Plem. Hodnota býka +557 +22 +0,00 +12 -0,07
Lineárne hodnotenie: DE 12/2015 Stáda: 159 * Dcéry: 272 * Spoľahlivosť: 93%
 
798693100107114121
Telesná stavba +111
Vemeno +111
Končatiny +126
Mliečny charakter +110
Rámec +122
Hĺbka tela +94
Kapacita tela +93
Sklon panvy +98
Šírka panvy +115
Postoj panvových končatín zozadu +114
Uhol paznechtu +96
Predné upnutie vemena +106
Rozmiestnenie predných strukov +87
Rozmiestnenie zadných strukov +91
Dĺžka strukov +107
Zadná výška vemena +116
Šírka vemena +114
Závesný väz +98
Hĺbka vemena +118
Popisné ukazovatele
FIT 112
RZE 123
Priebeh pôrodov 116
Plodnosť dcér 132
Dľžka života 123
RZM 105
Somatické bunky 109

SUNDAYNávrat do katalógu

Insemas Register:

Meno: Sunday
Dátum narodenia: 09.08.2010
Plemeno: Holstein
Pôvodné registračné číslo: DEU000354049629
Super X Shottle
Potvrdenie o pôvode Tlačiť Poslať
RZG 132 224 stád 414 dcér Spoľahl. 98% DE 12/2015
M kg T kg T % B kg B %
Plem. Hodnota býka +1 416 +39 -0,16 +35 -0,12
Lineárne hodnotenie: DE 12/2015 Stáda: 168 * Dcéry: 315 * Spoľahlivosť: 94%
 
798693100107114121
Telesná stavba +101
Vemeno +121
Končatiny +118
Mliečny charakter +95
Rámec +100
Hĺbka tela +100
Kapacita tela +106
Sklon panvy +91
Šírka panvy +95
Postoj panvových končatín zozadu +106
Uhol paznechtu +123
Predné upnutie vemena +112
Rozmiestnenie predných strukov +118
Rozmiestnenie zadných strukov +115
Dĺžka strukov +103
Zadná výška vemena +111
Šírka vemena +109
Závesný väz +119
Hĺbka vemena +113
Popisné ukazovatele
FIT 110
RZE 120
Priebeh pôrodov 102
Plodnosť dcér 113
Dľžka života 120
RZM 120
Somatické bunky 115

EASYJETNávrat do katalógu

Insemas GGI Register:
ELN-027 ELN-027

Meno: Easyjet
Dátum narodenia: 10.04.2009
Plemeno: Holstein
Pôvodné registračné číslo: DEU000352878649
Eleve X lou
Potvrdenie o pôvode Tlačiť Poslať
RZG 136 63 stád 123 dcér Spoľahl. 95% DE 12/2015
M kg T kg T % B kg B %
Plem. Hodnota býka +1 856 +21 -0,47 +48 -0,13
Lineárne hodnotenie: DE 12/2015 Stáda: 43 * Dcéry: 72 * Spoľahlivosť: 82%
 
798693100107114121
Telesná stavba +93
Vemeno +120
Končatiny +102
Mliečny charakter +117
Rámec +102
Hĺbka tela +85
Kapacita tela +90
Sklon panvy +110
Šírka panvy +99
Postoj panvových končatín zozadu +94
Uhol paznechtu +101
Predné upnutie vemena +117
Rozmiestnenie predných strukov +112
Rozmiestnenie zadných strukov +109
Dĺžka strukov +100
Zadná výška vemena +108
Šírka vemena +110
Závesný väz +109
Hĺbka vemena +110
Popisné ukazovatele
FIT 107
RZE 113
Priebeh pôrodov 112
Plodnosť dcér 115
Dľžka života 118
RZM 125
Somatické bunky 114

BEAUTYNávrat do katalógu

Insemas Register:
PEL-065 PEL-065

Meno: Beauty
Dátum narodenia: 07.06.2011
Plemeno: Holstein
Pôvodné registračné číslo: DEU000354915874
Beacon X Stol Joc
Potvrdenie o pôvode Tlačiť Poslať
RZG 148 56 stád 84 dcér Spoľahl. 91% DE 12/2015
M kg T kg T % B kg B %
Plem. Hodnota býka +1 946 +60 -0,15 +75 +0,09
Lineárne hodnotenie: DE 12/2015 Stáda: 53 * Dcéry: 73 * Spoľahlivosť: 83%
 
798693100107114121
Telesná stavba +117
Vemeno +92
Končatiny +102
Mliečny charakter +121
Rámec +115
Hĺbka tela +119
Kapacita tela +99
Sklon panvy +92
Šírka panvy +109
Postoj panvových končatín zozadu +109
Uhol paznechtu +109
Predné upnutie vemena +86
Rozmiestnenie predných strukov +93
Rozmiestnenie zadných strukov +80
Dĺžka strukov +88
Zadná výška vemena +122
Šírka vemena +119
Závesný väz +95
Hĺbka vemena +83
Popisné ukazovatele
FIT 119
RZE 104
Priebeh pôrodov 104
Plodnosť dcér 115
Dľžka života 116
RZM 147
Somatické bunky 116

KAINávrat do katalógu

Insemas CRV Register:

Meno: Zdislavice Kai
Dátum narodenia: 29.09.2006
Plemeno: Holstein
Pôvodné registračné číslo: CZ000540147021
Rexondi X O-Man
Potvrdenie o pôvode Tlačiť Poslať
SIH 130,1 106 stád 316 dcér Spoľahl. 97% CZ 07/2015
M kg T kg T % B kg B %
Plem. Hodnota býka +1 243 +30 -0,25 +54 +0,12
Lineárne hodnotenie: CZ 08/2015 Stáda: 64 * Dcéry: 46 * Spoľahlivosť: 82%
 
859095100105110115
Telesná stavba +114
Vemeno +107
Končatiny +107
Mliečny charakter +105
Rámec +117
Šírka hrudníka +115
Hĺbka tela +107
Sklon panvy +104
Šírka panvy +114
Postoj panvových končatín zozadu +118
Paznechty +116
Mechanika pohybu +106
Predné upnutie vemena +100
Rozmiestnenie predných strukov +98
Rozmiestnenie zadných strukov +93
Dĺžka strukov +84
Zadná výška vemena +106
Šírka vemena +108
Závesný väz +97
Hĺbka vemena +106
Popisné ukazovatele
Priebeh pôrodov 102
Plodnosť dcér 107
Dľžka života 123
Somatické bunky 103

BERTOLINávrat do katalógu

Insemas CRV Register:
BTL-001 BTL-001

Meno: De Biesheuvel Bertoli
Dátum narodenia: 28.01.2009
Plemeno: Holstein
Pôvodné registračné číslo: HONLM533285697
Bertil X Bee Justice X Dustin
Potvrdenie o pôvode Tlačiť Poslať
SIH 136,8 35 stád 50 dcér Spoľahl. 84% CZ 08/2015
M kg T kg T % B kg B %
Plem. Hodnota býka +682 +56 +0,28 +48 +0,30
Lineárne hodnotenie: CZ 08/2015 Stáda: 32 * Dcéry: 46 * Spoľahlivosť: 82%
 
798693100107114121
Telesná stavba +97
Vemeno +109
Končatiny +116
Mliečny charakter +100
Rámec +94
Hĺbka tela +110
Sklon panvy +120
Šírka panvy +103
Postoj panvových končatín zozadu +103
Uhol paznechtu +114
Predné upnutie vemena +105
Rozmiestnenie predných strukov +103
Rozmiestnenie zadných strukov +87
Dĺžka strukov +98
Zadná výška vemena +112
Šírka vemena +108
Závesný väz +85
Hĺbka vemena +101
Popisné ukazovatele
Priebeh pôrodov 105
Plodnosť dcér 90
Dľžka života 122
Somatické bunky 119

TWISTERNávrat do katalógu

Insemas Register:
MED-069 MED-069

Meno: Agras Twister
Dátum narodenia: 12.11.2014
Plemeno: Holstein
Pôvodné registračné číslo: CZ000884719061
Potvrdenie o pôvode Tlačiť Poslať
TPI 2 396 0 stád 0 dcér Spoľahl. 75% USA 08/2015
M lbs T lbs T % B lbs B %
Plem. Hodnota býka +1 382 +43 +0,00 +46 -0,02
Lineárne hodnotenie: USA 08/2015 * Stáda: 0 * Dcéry: 0 * Spoľahlivosť: 74%
 
-1.5-1-0.500.511.5
Telesná stavba +1.52
Vemeno +1.15
Končatiny +1.58
Mliečny charakter +1.13
Rámec +1.31
Hĺbka tela +0.73
Kapacita tela +1.06
Sklon panvy -0.09
Šírka panvy +0.63
Postoj panvových končatín zozadu +1.84
Uhol paznechtu +1.73
Predné upnutie vemena +1.27
Rozmiestnenie predných strukov +0.71
Rozmiestnenie zadných strukov -0.19
Dĺžka strukov +1.13
Zadná výška vemena +1.86
Šírka vemena +0.76
Závesný väz +0.95
Hĺbka vemena +0.49
Popisné ukazovatele
TYP 1,53
Priebeh pôrodov 7,4%
Plodnosť dcér 1,3
Dľžka života 3,7
Somatické bunky 2,62
CM$ 586
NM$ 572
FM$ 556

ROBIN*RCNávrat do katalógu

Insemas Register:
ATN-001 ATN-001

Meno: Robin *RC
Dátum narodenia: 08.08.2014
Plemeno: Holstein
Pôvodné registračné číslo: NL 964580000
Boldi VSG Anton x Our-Favorit Detox
Potvrdenie o pôvode Tlačiť Poslať
TPI 2 418 0 stád 0 dcér Spoľahl. 75% USA 08/2015
M lbs T lbs T % B lbs B %
Plem. Hodnota býka +260 +57 +0,18 +24 +0,07
RZG 138 0 stád 0 dcér Spoľahl. 72% DE 08/2015
M kg T kg T % B kg B %
Plem. Hodnota býka +613 +45 +0,21 +29 +0,09
Lineárne hodnotenie: USA 08/2015 * Stáda: 0 * Dcéry: 0 * Spoľahlivosť: 75%
 
-1.5-1-0.500.511.5
Vemeno +1.68
Končatiny +1.52
Rámec +2.58
Hĺbka tela +1.93
Kapacita tela +2.36
Sklon panvy +1.16
Šírka panvy +1.46
Postoj panvových končatín zozadu +1.29
Predné upnutie vemena +2.47
Rozmiestnenie predných strukov -0.03
Rozmiestnenie zadných strukov -0.05
Dĺžka strukov +2.03
Zadná výška vemena +2.52
Závesný väz +1.38
Hĺbka vemena +1.35
Popisné ukazovatele
TYP 2,31
RZE 133
Priebeh pôrodov 7,8
Dľžka života 5,4
RZM 113
Somatické bunky 2,88
NM$ 541

SVENNávrat do katalógu

Insemas Register:
SRE-004 SRE-004

Meno: Hul-stein SVEN-ET
Dátum narodenia: 20.01.2014
Plemeno: Holstein
Pôvodné registračné číslo: NL 920788893
Seagull-Bay Supersire x De-Su 521 Bookem
Potvrdenie o pôvode Tlačiť Poslať
TPI 2 488 0 stád 0 dcér Spoľahl. 76% USA 08/2015
M lbs T lbs T % B lbs B %
Plem. Hodnota býka 998 +72 +0,13 +34 +0,01
Lineárne hodnotenie: USA 08/2015 * Stáda: 0 * Dcéry: 0 * Spoľahlivosť: 75%
 
-1.5-1-0.500.511.5
Telesná stavba +0.45
Vemeno +1.24
Končatiny +1.39
Mliečny charakter +1.00
Rámec +0.24
Hĺbka tela +0.38
Kapacita tela +0.72
Sklon panvy +0.66
Šírka panvy +0.88
Postoj panvových končatín zozadu +1.57
Uhol paznechtu +1.45
Predné upnutie vemena +1.87
Rozmiestnenie predných strukov +0.73
Rozmiestnenie zadných strukov +0.91
Dĺžka strukov +1.47
Zadná výška vemena +2.06
Šírka vemena +1.90
Závesný väz +1.19
Hĺbka vemena +0.70
Popisné ukazovatele
TYP 1,53
Priebeh pôrodov 6,1%
Plodnosť dcér 1,3
Dľžka života 6,9
Somatické bunky 2,71
CM$ 749
NM$ 733
FM$ 695

XMASNávrat do katalógu

Insemas Register:
MCK-001 MCK-001

Meno: Xmas Gift-ET
Dátum narodenia: 09.08.2014
Plemeno: Holstein
Pôvodné registračné číslo: CZ716366053
Mack-ET x Supersonic-ET x Atwood-ET
Potvrdenie o pôvode Tlačiť Poslať
TPI 2 323 0 stád 0 dcér Spoľahl. 73% USA 12/2014
M lbs T lbs T % B lbs B %
Plem. Hodnota býka +1 276 +75 +0,10 +41 +0,00
Lineárne hodnotenie: USA 12/2014 * Stáda: 0 * Dcéry: 0 * Spoľahlivosť: 73%
 
-1.5-1-0.500.511.5
Telesná stavba +2.22
Vemeno +2.41
Končatiny +1.64
Mliečny charakter +2.76
Rámec +2.69
Hĺbka tela +1.57
Kapacita tela +1.13
Sklon panvy -1.45
Šírka panvy +2.56
Postoj panvových končatín zozadu +2.17
Uhol paznechtu +1.13
Predné upnutie vemena +2.86
Rozmiestnenie predných strukov +2.22
Rozmiestnenie zadných strukov +2.28
Dĺžka strukov -0.02
Zadná výška vemena +2.91
Šírka vemena +2.85
Závesný väz +2.57
Hĺbka vemena +2.60
Popisné ukazovatele
TYP 3,06
Priebeh pôrodov 7,0%
Plodnosť dcér 1,50
Dľžka života 5,30
Somatické bunky 2,78
NM$ +709

GANBRINUSNávrat do katalógu

Insemas Register:
MED-063 MED-063

Meno: Ganbrinus Star-ET
Dátum narodenia: 14.02.2014
Plemeno: Holstein
Pôvodné registračné číslo: CZ854717061
Galaxy x Gold Chip-ET x Mac-ET
Potvrdenie o pôvode Tlačiť Poslať
TPI 2 286 0 stád 0 dcér Spoľahl. 74% USA 12/2014
M lbs T lbs T % B lbs B %
Plem. Hodnota býka +944 +44 +0,04 +37 +0,03
Lineárne hodnotenie: USA 12/2014 * Stáda: 0 * Dcéry: 0 * Spoľahlivosť: 73%
 
-1.5-1-0.500.511.5
Telesná stavba +1.50
Vemeno +1.60
Končatiny +1.80
Mliečny charakter +1.80
Rámec +1.90
Hĺbka tela +1.00
Kapacita tela +1.70
Sklon panvy +0.50
Šírka panvy +1.50
Postoj panvových končatín zozadu +2.10
Uhol paznechtu +1.80
Predné upnutie vemena +1.70
Rozmiestnenie predných strukov +1.10
Rozmiestnenie zadných strukov +1.10
Dĺžka strukov +1.20
Zadná výška vemena +2.40
Šírka vemena +2.00
Závesný väz +1.80
Hĺbka vemena +1.40
Popisné ukazovatele
TYP 2,10
Priebeh pôrodov 7,0%
Plodnosť dcér 0,80
Dľžka života 2,50
Somatické bunky 2,90
NM$ +609

MARDI GRASNávrat do katalógu

Insemas Register:
MGL-004 MGL-004

Meno: MR MOVIESTAR MARDI GRAS-ET
Dátum narodenia: 01.10.2012
Plemeno: Holstein
Pôvodné registračné číslo: USA000071494657
Mogul X Planet
Potvrdenie o pôvode Tlačiť Poslať
TPI 2 598 0 stád 0 dcér Spoľahl. 77% USA 12/2014
M lbs T lbs T % B lbs B %
Plem. Hodnota býka +963 +65 +0,12 +39 +0,04
Lineárne hodnotenie: USA 12/2014 * Stáda: 0 * Dcéry: 0 * Spoľahlivosť: 76%
 
-1.5-1-0.500.511.5
Telesná stavba +0.81
Vemeno +2.40
Končatiny +1.72
Mliečny charakter +1.00
Rámec +0.79
Hĺbka tela +0.45
Kapacita tela +0.77
Sklon panvy +0.89
Šírka panvy +1.59
Postoj panvových končatín zozadu +2.00
Uhol paznechtu +1.76
Predné upnutie vemena +3.13
Rozmiestnenie predných strukov +1.36
Rozmiestnenie zadných strukov +0.73
Dĺžka strukov +0.03
Zadná výška vemena +3.62
Šírka vemena +3.33
Závesný väz +0.69
Hĺbka vemena +2.31
Popisné ukazovatele
TYP 2,34
Plodnosť dcér 3,0
Dľžka života 7,0
Somatické bunky 2,94
CM$ +735
NM$ +716
FM$ +670

MEFISTONávrat do katalógu

Insemas Register:
EMY-014 EMY-014

Meno: MEFISTO-ET
Dátum narodenia: 10.10.2008
Plemeno: Holstein
Pôvodné registračné číslo: DEU000352239293
Baxter X Justice-ET X Blitz-ET
Potvrdenie o pôvode Tlačiť Poslať
SPI 5 173 9 stád 58 dcér Spoľahl. 82% SK 07/2014
M kg T kg T % B kg B %
Plem. Hodnota býka +1 317 +41 -0,21 +35 -0,10
Úžitkovosť 1. lakt. 8 177 322 3,94 263 3,22
SIH 118,7 stád dcér Spoľahl. % CZ 07/2014
M kg T kg T % B kg B %
Plem. Hodnota býka +1 531 +60 -0.08 +33 -0.22
TPI 1 666 71 stád 273 dcér Spoľahl. 87% USA 12/2014
M lbs T lbs T % B lbs B %
Plem. Hodnota býka +785 +35 +0,02 +10 -0,05
Lineárne hodnotenie: USA 12/2014 * Stáda 67 * Dcéry 232 * Spoľahlivosť 85 %
 
-1.5-1-0.500.511.5
Telesná stavba +0.59
Vemeno -0.79
Končatiny -0.38
Mliečny charakter +1.28
Rámec -0.03
Hĺbka tela +1.53
Kapacita tela +1.30
Sklon panvy +0.20
Šírka panvy +0.53
Postoj panvových končatín zozadu -0.56
Uhol paznechtu +0.20
Predné upnutie vemena -0.26
Rozmiestnenie predných strukov -0.63
Rozmiestnenie zadných strukov -0.87
Dĺžka strukov +0.73
Zadná výška vemena -0.11
Šírka vemena -0.10
Závesný väz -0.42
Hĺbka vemena -1.47
Popisné ukazovatele
TYP -0,11
Priebeh pôrodov +0
Plodnosť dcér -1,9
Dľžka života 1,1
Somatické bunky 2,99
CM$ +97
NM$ +120
FM$ +176

OMANOMANNávrat do katalógu

Insemas Register:
MED-026 MED-026

Meno: OMANOMAN TV TL
Dátum narodenia: 20.01.2010
Plemeno: Holstein
Pôvodné registračné číslo: DE353589527
OMAN OMAN x SHOTTLE X JUSTICE
Potvrdenie o pôvode Tlačiť Poslať
TPI 2 169 101 stád 386 dcér Spoľahl. 88% USA 12/2014
M lbs T lbs T % B lbs B %
Plem. Hodnota býka +1 320 +75 +0,10 +47 +0,03
Lineárne hodnotenie: USA 12/2014 * Stáda 75 * Dcéry 369 * Spoľahlivosť 85%
 
-1.5-1-0.500.511.5
Telesná stavba +1.38
Vemeno +0.72
Končatiny +0.53
Mliečny charakter +1.65
Rámec +1.57
Hĺbka tela +1.26
Kapacita tela +1.08
Sklon panvy -0.74
Šírka panvy +1.34
Postoj panvových končatín zozadu +0.14
Uhol paznechtu +1.21
Predné upnutie vemena -0.35
Rozmiestnenie predných strukov +1.25
Rozmiestnenie zadných strukov +1.96
Dĺžka strukov +1.29
Zadná výška vemena +2.30
Šírka vemena +2.12
Závesný väz +2.98
Hĺbka vemena -0.31
Popisné ukazovatele
TYP +1,17
Priebeh pôrodov 7%
Plodnosť dcér -0,4
Dľžka života -0,6
Somatické bunky 2,98
CM$ +437
NM$ +424
FM$ +393

RAFAELNávrat do katalógu

Insemas Register:
CSN-001 CSN-001

Meno: RAFAEL - ET
Dátum narodenia: 02.08.2012
Plemeno: Holstein
Pôvodné registračné číslo: CZ 809404061
O Cosmopolitan-ET X Garrett-ET
Potvrdenie o pôvode Tlačiť Poslať
TPI 2 110 0 stád 0 dcér Spoľahl. 74% USA 12/2014
M lbs T lbs T % B lbs B %
Plem. Hodnota býka +1 067 +50 +0,04 +36 +0,01
Lineárne hodnotenie: USA 12/2014 * Stáda: 0 * Dcéry: 0 * Spoľahlivosť: 72%
 
-1.5-1-0.500.511.5
Telesná stavba +0.64
Vemeno +1.15
Končatiny +0.59
Mliečny charakter +0.80
Rámec +0.35
Hĺbka tela +0.64
Kapacita tela +0.92
Sklon panvy -1.61
Šírka panvy +1.36
Postoj panvových končatín zozadu +0.56
Uhol paznechtu +0.60
Predné upnutie vemena +1.26
Rozmiestnenie predných strukov +1.75
Rozmiestnenie zadných strukov +2.14
Dĺžka strukov -0.87
Zadná výška vemena +1.88
Šírka vemena +1.73
Závesný väz +2.02
Hĺbka vemena +0.72
Popisné ukazovatele
TYP 1,31
Dľžka života 1,4
Somatické bunky 2,88
CM$ +407
NM$ +397
FM$ +374

RUSTYNávrat do katalógu

Insemas Register:
AML-012 AML-012

Meno: RUSTY - ET
Dátum narodenia: 23.12.2012
Plemeno: Holstein
Pôvodné registračné číslo: CZ 809561061
Mitch-ET X AltaROSS-ET
Potvrdenie o pôvode Tlačiť Poslať
TPI 2 161 0 stád 0 dcér Spoľahl. 74% USA 12/2014
M lbs T lbs T % B lbs B %
Plem. Hodnota býka +963 +37 +0,00 +35 +0,02
Lineárne hodnotenie: USA 12/2014 * Stáda: 0 * Dcéry: 0 * Spoľahlivosť: 72%
 
-1.5-1-0.500.511.5
Telesná stavba +1.23
Vemeno +0.28
Končatiny +0.67
Mliečny charakter +1.28
Rámec +1.26
Hĺbka tela +1.37
Kapacita tela +1.49
Sklon panvy -0.20
Šírka panvy +0.22
Postoj panvových končatín zozadu +0.36
Uhol paznechtu +1.10
Predné upnutie vemena +0.64
Rozmiestnenie predných strukov +1.00
Rozmiestnenie zadných strukov +0.59
Dĺžka strukov -0.29
Zadná výška vemena +0.01
Šírka vemena +0.01
Závesný väz +0.45
Hĺbka vemena +0.31
Popisné ukazovatele
TYP +0,95
Dľžka života +5,1
Somatické bunky 2,78
CM$ +480
NM$ +464
FM$ +424

ICHANTNávrat do katalógu

Insemas CRV Register:
PAW-005 PAW-005

Jeden z najúspešnejších plemenníkov posledných rokov testovaných v ČR. Do produkcie sa dostávajú prvé dcéry z opakovaného nasadenia. Býk má už predaných vyše 80 000 inseminačných dávok ( z toho 30 000 predstavuje export ). Ichant pochádza zo ZD Vysočina Želiv. Jeho matkou je jedna z najlepších dcér NX-893 Etazon Addisona v ČR, s produkciou mlieka v maximálnej štvrtej laktácii 14 609 kg. Babka bola dcérou býka NEB-587 Formation.

Meno: ŽELIV ICHANT
Dátum narodenia: 09.04.2004
Plemeno: Holstein
Pôvodné registračné číslo: CZ 50561061
Merchant x Addison
Potvrdenie o pôvode Tlačiť Poslať
SIH 120.3 254 stád 2 009 dcér Spoľahl. 99% CZ 11/2014
M kg T kg T % B kg B %
Plem. Hodnota býka +895 +10 -0.32 +35 +0,05
TPI 1 554 174 stád 1 066 dcér Spoľahl. 70% USA 12/2014
M lbs T lbs T % B lbs B %
Plem. Hodnota býka +492 -9 -0.11 +22 +0.03
Lineárne hodnotenie: CZ 11/2014 * Stáda 174 * Dcéry 1 066 * Spoľahlivosť 98 %
 
798693100107114121
Telesná stavba +98
Vemeno +121
Končatiny +111
Mliečny charakter +106
Rámec +107
Šírka hrudníka +125
Hĺbka tela +108
Kondícia +119
Sklon panvy +117
Šírka panvy +98
Postoj panvových končatín zozadu +112
Paznechty +110
Mechanika pohybu +104
Predné upnutie vemena +107
Zadné upnutie vemena +109
Rozmiestnenie predných strukov +97
Rozmiestnenie zadných strukov +101
Dĺžka strukov +135
Šírka vemena +89
Závesný väz +126
Hĺbka vemena +109
Popisné ukazovatele
TYP -0.38
Priebeh pôrodov 109
Plodnosť dcér 98
Dľžka života 143
Somatické bunky 97

SPORTLERNávrat do katalógu

Insemas Masterrind Register:
PEL-036 PEL-036

SPORTLER je kombináciou anglicko--nemeckého genofondu. Ide o stredne veľkého býka s výraznou konštitučnou pevnosťou s veľmi dobrými hodnotami preverenia mliekovej úžitkovosti +814 kg mlieka v SRN; +1 032 kg mlieka v SR i telenia (115). RZG má 114 a SPI 3 771. Po poslednom hodnotení je na 33. mieste v rebríčku SPI, pričom v hodnotení exteriéru je na 15. mieste v type, kde vyniká mliečnou pevnosťou 0,99, končatinami 1,31 a vemenom 2,14. Keď k tomu prirátame výbornú plodnosť dcér 118, ľahké pôrody 111, a dlhovekosť na úrovni 125, je to excelentný býk z produkcie našej Stanice plemenných býkov vo Zvolene.

Meno: SPORTLER
Dátum narodenia: 29.04.2007
Plemeno: Holstein
Pôvodné registračné číslo: DEU 000351318854
Shottle x Laudan
Potvrdenie o pôvode Tlačiť Poslať
SPI 3 387 20 stád 149 dcér Spoľahl. 93% SK 10/2014
M kg T kg T % B kg B %
Plem. Hodnota býka +952 +10 -0,47 +27 -0,02
Úžitkovosť 1. lakt. 8 358 309 3,68 272 3,25
RZG 116 137 stád 328 dcér Spoľahl. 97% DE 12/2014
M kg T kg T % B kg B %
Plem. Hodnota býka +850 -5 -0,41 +20 -0,09
Lineárne hodnotenie: SK 11/2014 * Stáda 8 * Dcéry 31 * Spoľahlivosť 81%
 
-1.5-1-0.500.511.5
Telesná stavba +0.24
Vemeno +1.93
Končatiny +1.09
Mliečny charakter +1.14
Rámec -0.01
Šírka hrudníka +0.28
Hĺbka tela -0.16
Kondícia -0.13
Sklon panvy -0.52
Šírka panvy +0.34
Postoj panvových končatín zozadu -0.17
Uhol paznechtu +0.07
Mechanika pohybu +0.53
Rozmiestnenie predných strukov +0.16
Rozmiestnenie zadných strukov +0.20
Dĺžka strukov -0.15
Zadná výška vemena +0.76
Šírka vemena +0.33
Závesný väz +1.01
Hĺbka vemena +0.74
Popisné ukazovatele
TYP +1,79
Priebeh pôrodov 111
Plodnosť dcér 119
Dľžka života 125
RZM 100
Somatické bunky 108
Dojiteľnosť 99
Perzistencia laktácie 107

AltaFIGHTERNávrat do katalógu

Insemas Alta Register:
MED-024 MED-024

FIGHTER, pôvodom z Holandska je špičkovým zlepšovateľom mliekovej úžitkovosti (+1 084 kg mlieka; +0,04 p.b. bielkovín). Je výrazným zlepšovateľom končatín a jeho dcéry majú ľahké pôrody.

Meno: AltaFIGHTER
Dátum narodenia: 30.07.2004
Plemeno: Holstein
Pôvodné registračné číslo: NLD000387902773
Manfred Justice-ET x AltaAron x Elton
Potvrdenie o pôvode Tlačiť Poslať
TPI 1 720 502 stád 2 160 dcér Spoľahl. 96% USA 12/2014
M lbs T lbs T % B lbs B %
Plem. Hodnota býka +663 +27 +0.01 +29 +0,04
LPI 2 412 502 stád 2 160 dcér Spoľahl. 88% CND 12/2014
M kg T kg T % B kg B %
Plem. Hodnota býka +1 626 +57 -0.04 +65 +0,13
Lineárne hodnotenie: USA 12/2014 * Stáda: 97 * Dcéry: 184 * Spoľahlivosť: 87 %
 
-1.5-1-0.500.511.5
Telesná stavba -0.67
Vemeno -1.48
Končatiny +0.76
Mliečny charakter -0.54
Rámec -0.62
Hĺbka tela -0.19
Kapacita tela -0.72
Sklon panvy +0.09
Šírka panvy -1.51
Postoj panvových končatín zozadu +0.72
Uhol paznechtu +1.34
Predné upnutie vemena -1.74
Rozmiestnenie predných strukov -0.56
Rozmiestnenie zadných strukov -1.40
Dĺžka strukov +0.57
Zadná výška vemena -1.06
Šírka vemena -0.98
Závesný väz -1.75
Hĺbka vemena -1.60
Popisné ukazovatele
TYP -0.85
Priebeh pôrodov 5%
Plodnosť dcér -0.9
Dľžka života 0.3
Somatické bunky 2.93
CM$ +208
NM$ +190
FM$ +147